Otvoren Dnevni centar za podršku odraslim i starijim osobama sa telesnim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom

Sremska Mitrovica – U utorak, 9. oktobra Sremska Mitrovica dobila je još jedan objekat u kome će osobe sa invaliditetom moći da dobiju podršku od stručnih lica i volontera, a sve sa ciljem prevazilaženja predrasuda i stereotipa spram osoba koje su „drugačije“ od nas.

Naime mitrovački Karitas je otvorio Dnevni centar za podršku odraslim i starijim osobama sa telesnim, mentalnim i intelektualnim invaliditetom „Sveta Tereza“ u okviru projekta koji finansira Nemački Karitas pod nazivom „Credence“. Prostorije je blagoslovio mons. Eduard Španović, generalni vikar Sremske biskupije, dok je uvodnu reč održao preč. Jozo Duspara, direktor Biskupijskog Karitasa Srem i Tobias Noelke, predstavnik Karitasa Nemačke koji je podsetio da saradnja između nemačkog Karitasa i Karitasa Srbije traje duže od 20 godina.

Nemački Karitas je veliki i dobro poznat donator na prostorima Sremske Mitrovice i Srema. Više od deceniju investirao je u implentaciju socijalne usluge pomoći i nege u kući i dnevni boravak za stare koji je u okviru mitrovačkog Karitasa i licenciran, zatim je 2014. nakon velikih poplava koje su zahvatile Srbiju, pokrenuo projekat „Prevencije elementarnih nepogoda“ dajući znatna sredstva na edukaciju ljudi, čišćenje kanala i pošumljavanje. Sa početkom velikih migracija ka Zapadu, pomaže migracionu populaciju u Srbiji, a sada ponovo investira u ranjivu kategoriju stanovništva na ovim prostorima, u osobe sa mentalnim, intelektualnim i telesnim poteškoćama.

Tokom ceremonije otvaranja potpisan je Protokol o međusektorskoj saradnji između Caritasa i Grada Sremska Mitrovica, Opšte bolnice i Doma zdravlja Sremska Mitrovica te Centra za socijalni rad. Na kraju su uručene Zahvalnice koji su doprineli izgradlji ovog Centra i pozicioniranju Karitasa na ovom prostoru do sada između ostalih gdin Tomislav Janković, predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica, dr. Malobabić, zamenik direktora za Opštu bolnicu i dr. Milivojević, zamenica direktorke Doma zdravlja Srememska Mitrovica.

Cilj postojanja i rada ovog Centra jeste da se pruži podrška pojedincima koji imaju bilo koji od gore navedenih deficita u društveno te radno okruženje kao i rad na kulturološkom planu kako bi se skinule stigme sa takvih osoba i kako bi ih društvo prihvatilo i integrisalo. Bliska saradnja sa stručnim službama iz domena zdravstva i socijalne zaštite, saradnja sa porodicom i individualno i grupni rad sa korisnicima pristupom koncentrisanim na osobu su samo neki od koraka koji treba da dovedu realizaciji gore navedenih ciljeva.

Posebni cilj jeste i licenciranje ovog Centra kao još jedne usluge socijalne zaštite, koja kao i Karitasova nega i pomoć u kući za stare, predstavlja integrisanu uslugu u spektru usluga koje se nalaze u Srbiji.

Dnevni centar se nalazi u naselju Kamenjar, ulica Timočke divizije broj 62 i otvoren je od 8-16 sati svakog radnog dana. Sve informacije mogu se dobiti i na telefon 022/641-964.

Pročitajte još