Letenka dobija novi izgled

Sremska Mitrovica – U naredne tri godine popularno izletište Letenka na Fruškoj gori dobiće potpuno novi izgled. Ono što je planirano jeste kompletno adaptiranje za potrebe sportsko-rekreativnih aktivnosti kako za mlade, tako i za starije. Do kraja ove godine stižu i prva sredstva.

Kompleks Letenka trebalo bi u narednim godinama da bude obnovljen. Tokom ove godine planirana je izrada projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola za gradnju. Preduzeće Urbanizam, ispred Grada Sremska Mitrovica, je zaduženo za Plan detaljne regulacije tog prostora.

U prvoj fazi je planirana i izgradnja smeštajnih kapaciteta, sportskih terena i prostora za rekreaciju za starije i mlađe. U planu su različiti sadržaji na otvorenom, ali i zatvorenom, potpuno funkcionalni i moderni, prema ugledu na velike centre.

Ovaj plan detaljne regulacije se izrađuje na inicijativu Pokrajinske vlade i sekretarijata za sport i zdravlje. Radi se novi plan da bi se usaglasio sa zakonom i da bi se otklonili nedostaci iz prošlog plana iz 2009.

Urbanisti kažu da će planom ovde biti omogućena i gradnja hotelskih kapaciteta. Prostor će biti podeljen u dve celine, koje se nalaze severno i južno u obuhvatu plana.

RTV

You May Also Like