Konkurs za organske proizvođače

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i za nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini.

Mehanizacija podrazumeva specijalizovanu opremu za mehaničko regulisanje korova, opremu za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, međuredne kultivatore, čizel plugove, prskalice, atomizere i sl.

Za realizaciju ovog Konkursa predviđeno je ukupno 10.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena po ovom Konursu predviđena su za sufinansiranje do 80% podrške od plaćenog iznosa za troškove kontrole i sertifikaciju organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, umanjenog za iznos PDV-a.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 1.000.000,00 dinara.

Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, putem telefona: 021/487-4601. Na sajtu Sekretarijata nalazi se kompletan tekst Konkursa kao i prijavni obrasci.

Organski proizvođači sa teritorije Grada Sremska Mitrovica više informacija i administrativno tehničku podršku mogu dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, na adresi Svetog Dimitrija br.6 (zgrada DDOR-a) ili putem telefona 610-573.

Prijave za konkurs podnose se zaključno sa 1. novembrom 2018. godine.

Pročitajte još