JAVNI POZIV

Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica zajedno sa Komesarijatom za izbeglice raspisala je Javni poziv za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine bez sredstava namenjenih za popravku ili adaptaciu predmetne kuće u vidu građevinskog materijala i druge opreme za popravku i adaptaciju iste.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala ili druge opreme neophodne za poboljšanje uslova stanovanja, pri čemu maksimalna vrednost paketa pomoći po porodičnom domaćinstvu Korisnika iznosi do 200.000 dinara.

Prijave sa potrebnim dokazima se podnose u periodu od 12. februara do 3. marta 2018. godine.

Više informacija na zvaničnom sajtu Grada Sremska Mitrovica.

Pročitajte još