IZMENE ZAKONA: Brzina, preticanje i obilaženje

Sremska Mitrovica – Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja su usvojene u Skupštini Republike Srbije 22. marta, a objavljene u Službenom glasniku broj 24 od 26. marta. Pored ostalih izmena izvršena je izmena u vezi brzine kreatnja, preticanja i obilažnja.

BRZINA KRETANJA
Dopunom člana 20. stavovima 6. i 7. ZoBS-a utvrđena je dužnost poštovanja najnižeg ograničenja, bez obzira na način iskazanog ograničenja brzine kretanja. Primera radi ako je ograničenje prema saobraćajnom znaku na manju brzinu od ograničenja po pravilu, za tu vrstu vozila, poštovaće se ograničenje po znaku. Izuzetno, kada se ograničenje brzine utvrđeno saobraćajnim znakom razlikuje od pravila ograničenja brzine propisanog posebnim pravilom saobraćaja, primenjuje se strože ograničenje brzine, odnosno ograničenje na manju brzinu kretanja. U slučaju ograničenja na različite brzine, iskazane opštim ili posebnim pravilima postupaće se prema onom koje iskazue nižu bruzinu kretanja. Ograničenj brzine kretanja u naselju je 50 km/h. Izuzetno, na delovima puta u naselju za koje je iskazano ograničenje brzine kretanja saobraćajnim znakom, postupa se prema postavljenom saobraćajnim znaku, bez obzira na da li se radi o većoj ili manjoj brzini kretanja.

PRETICANJE I OBILAŽENJE
Članu 55. koji definiše preticanje i obilaženje vozila dodat je novi stav 7. koji glasi:
„Izuzetno, preticanje odnosno obilaženje iz stava 3. tač. 14) i 15) ovog člana dozvoljeno je radi preticanja, odnosno obilaženja bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila, pod uslovima iz stava 1. ovog člana.”
Tačka 14) stava 3. ovog člana se odnosi na zabranu preticanja na mestima gde je preticanje zabranjeno saobraćajnim znakovima, a tačka 15) na mestima gde bi se preticanje ili obilaženje izvodilo na način da se gazi ili prelazi neisprekidana (puna) linija.

Iz ovog se može zaključiti:
Dozvoljneo je preticanje, odnosno obilaženje bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora, odnosno zaprežnog vozila na mestima gde je preticanje zabranjeno saobraćajnim znakom, kao i na način da se pri preticanju gazi ili prelazi neisprekidana (puna) linija, pod uslovom da se ne ometaju drugi učesnici u saobraćaju, niti ugrožava bezbednost sabraćaja.

Piše: Branislav Stefanović
Vlasnik auto-škole „AUTOAS“, Sremska Mitrovica

Pročitajte još