Dopuna dnevnog reda XXVIII sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XXVIII Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u utorak, 16. oktobra sa početkom u 10:00 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. Predlog Odluke o pravima građana u oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
2. Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima koji čine sistem javnog sektora Grada Sremska Mitrovica za 2017. godinu,
3. Predlog Odluke o pristupanju reviziji strategije održivog razvoja rada Sremska Mitrovica 2010-2020. godina,
4. Predlog Odluke o načinu i kriterijumima za isticanja obeležja na „Trgu investitora“ u Sremskoj Mitrovici,
5. Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,
6. Izmene Programa poslovanja JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica za 2018. godinu.

Pročitajte još