Bolnica traži radnike: Više slobodnih mesta

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje dermatovenerologije – Sektor za internističke grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola smer – medicinska sestra/tehničar
(IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

2. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 1 i dečije hirurgije, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola smer – medicinska sestra/tehničar
(IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima – Odeljenje opšte hirurgije 3, Služba opšte hirurgije – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola smer – medicinska sestra/tehničar
(IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

4. Medicinska sestra/tehničar u operacionoj sali – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom – Sektor za hirurške grane medicine, na određeno vreme do 6 meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja medicinska škola opšteg ili ginekološko akušerskog
smera (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

5. Vozač – Odeljenje za tehničke poslove, Služba za tehničke poslove, Sektor za pravne, ekonomsko finansijske, tehničke i dr slične poslove, na određeno vreme do 3 meseca zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena škola za КV vozača, (III stepen stručne spreme), položen vozački ispit B kategorije ili završena srednja stručna sprema (IV stepen stručne spreme), 6 meseci radnog iskustva.

Кonkurs je otvoren od 23. do 30. jula, a više informacija o istom možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

You May Also Like