Bolji uslovi na Odeljenju za palijativno zbrinjavanje pacijenata

Sremska Mitrovica – Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici danas je posetio doc. dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo Vlade AP Vojvodine, predstavnici Regionalne razvojne agencije Srem i lokalne samouprave, a povodom realizacije projekta „Take care“ u okviru kojeg je opremljeno Odeljenje za palijativno zbrinjavanje pacijenata.

Opšta bolnica Sremska Mitrovica je potpisnik Ugovora o partnerstvu za sprovođenje Projekta „Take care“ – Razvijanje i poboljšanje zdravstvenih i socijalnih usluga za ugrožene društvene grupe u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014-2020.

Pored mitrovačke bolnice u Projekat su uključeni još i Regionalna razvojna agencija Srem iz Rume, zatim Udruga osoba sa invaliditetom iz Vinkovaca „Bubamara“i Dom za starije i nemoćne osobe iz Iloka.

Ukupan budžet Projekta za sva četiri partnera iznosi 939.505.50 evra, dok za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica iznosi 309.024,00 evra, od čega je 85% učešće evropskih fondova, odnosno 262.670,40 evra, a 15% učešće same Bolnice, odnosno 46.353,60 evra.

U cilju predfinansiranja projektnih aktivnosti, Bolnici je prošle godine od strane Razvojnog fonda AP Vojvodine odobren kratkoročni kredit u iznosu od 25 miliona dinara, sa rokom vraćanja do 12 meseci.

Opštoj bolnici Sremska Mitrovica dodeljena su, krajem 2017. godine, bespovratna sredstva u iznosu od 4 miliona dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije, a namenjenih za potrebe učešća u sufinansiranju aktivnosti iz Projekta.

Predsednik skupštine Grada Sremska Mitrovica Tomislav Janković kratko je rekao da je zadovoljan načinom na koji je do sada projekat realizovan i dodao da je uloga lokalne samouprave da bude spona između Regionalne razvojne agencije Srem i partnera sa hrvatske strane.

Imlementacijom Projekta „Take care!“ („Brini se!“) sremskomitrovačka Bolnica će značajno podići kvalitet bolničkih usluga u delu palijativnog zbrinjavanja i nege. Do sada je zahvaljujući Projektu na Odeljenju za palijativno zbrinjavanje pacijenata adaptirano šest bolničkih soba u kojima je smešteno 12 specijalnih kreveta za palijativno zbrinjavanje pacijenata. Kroz projekat nabavljena je i sledeća medicinska oprema prema: respirator, 2 aspiratora, defibrilator, EKG aparat, centralni monitoring za 4 pacijenta, kiseonički set za centralnu distribuciju za 12 pacijenata, blateks, transportna bolnička kolica, 12 specijalnih bolničkih kreveta za palijativno zbrinjavanje i negu, 6 špric pumpi, 2 sanitetska vozila, kao i sledeća nemedicinska oprema: 2 računara sa štampačima, 2 klima uređaja, frižider, pribor za jelo, vitrine za medicinska sredstva. Zajedno sa dva sanitetska vozila ukupna vrednost opreme nabavljene u januaru 2018. godine iznosi 198.658 evra.

Saglasno projektnim aktivnostima, Opšta bolnica je u decembru 2017. godine zaposlila 6 medicinskih sestara-tehiničara, 1 psihologa, 1 spremačicu i 2 vozača čije se plate finansiraju iz budžeta Projekta.

Realizacja projekta „Take care“ startovala je 15. juna prošle godine, a predviđeno je da se isti zvanično završi 14. februara 2019. godine.

Pročitajte još

One thought on “Bolji uslovi na Odeljenju za palijativno zbrinjavanje pacijenata

  1. mogli ste nam malo objasniti šta je to palijativno a ne da mi neupućeni tražimo po netu.

    Palijativno zbrinjavanje je aktivna i svebuhvatna briga o pacijentima koji boluju od teških i neizlečivih bolesti, što podrazumeva kontrolu simptoma njihovih bolesti kao i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku pacijentima i njihovim porodicama

Comments are closed.