Jeftinije komunalno opremanje smeštajnih kapaciteta

Sremska Mitrovica – Na poslednjoj održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojena je Odluka o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koja predviđa određene olakšice prilikom komunalnog opremanja smeštajnih kapaciteta u gradu.

Kako je objasnio gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader ovom odlukom se želi pre svega stimulisati izgradnja smeštanih kapaciteta u Sremskoj Mitrovici.

„S obzirom da su nam smeštajni kapaciteti jako loši, odnosno da tih kapaciteta nemamo dovoljno, odlučili smo da 80% komunalnog opremanja otpišemo za objekte koji imaju više od 10 soba“, rekao je Sanader.

Prema negovim rečima donošenje ove odluke neće imati uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.

Pročitajte još