„Iskoristi šansu!“ – obuke za samozapošljavanje mladih u ruralnim područjima

Sremska Mitrovica – Polovinom decembra 2016. godine otpočeo je projekat „Iskoristi šansu!“ u realizaciji „Evropskog pokreta u Srbiji – Sremska Mitrovica“, koji će trajati narednih 6 meseci, sa ciljem uspostavljanja održivog modela za samozapošljavanje mladih u ruralnim područjima Sremskog i Mačvanskog okruga.

Partneri na projektu su Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica i opština Koceljeva, čiji je primarni projektni zadatak – mapiranje zainteresovanih mladih i saradnja sa njima, u seoskim naseljima Sremskog, odnosno Mačvanskog okruga, kao i promocija projekta.

„Projekat ima za svrhu da pomogne mladima da pokrenu svoj posao, kreiraju svoja radna mesta i obezbede sebi sredstva za život. Očekujemo da ćemo motivisati mlade da se edukuju i ostanu u svojim rodnim mestima, da budu nosioci procesa unapređenja života u seoskim naseljima i da se odvaže da započnu sopstveni posao“, rekla je Ljiljana Josić, predsednica mitrovačkog EPuS-a, koordinator Projekta.

Prva obuka za 25 polaznika realizovana je u periodu od 27. do 29. januara u Sremskim Karlovcima, a teme su bile: osnove preduzetništva, definisanje poslovne ideje, izbor pravog trenutka za ulazak u posao, analiza izvora finansiranja, pojam biznis plana i pravni aspekti biznisa. Obuke su držali predavači Nacionalne službe za zapošljavanje iz Sremske Mitrovice. Na narednoj radionici mladi će se obučiti za pisanje biznis plana za StartAp, obuke će se održati tokom februara meseca, a vodiće ih sertifikovani predavači Regionalne razvojne agencije „Srem“. Takođe, projektom su predviđene i tribine, u sremskim i mačvanskim selima, o organskoj proizvodnji i proizvodnji zdrave hrane, radi popularizacije ovog oblika poljoprivrede, koji je danas mnogo aktuelan, ali u ovim regionima se organskom proizvodnjom malo ko bavi.

„Model održivog ruralnog razvoja ima za cilj da zadrži stanovništvo u ruralnim područjima, izjednači kvalitet života u ruralnim i urbanim područjima, omogući povratak stanovništva, poveća konkurentnost ponude i proizvodnje i time stvori bolje uslove za zaposlenost mladih, i njihov ostanak na selu. Potencijali ruralnog područja moraju biti podsticaj za razvoj novih oblika urbano – ruralnog partnerstva, a nosioci tih procesa treba da budu mladi. Promene u razvoju poljoprivrede za razvoj ruralnih područja povezane su sa usmerenošću poljoprivrednih domaćinstava da se bave još nekom dopunskom delatnošću. Razvoj organske poljoprivrede doprineo bi očuvanju eko sistema, a mladima na selu pružio priliku za razvoj preduzetništva. Ovim projektom ćemo omogućiti subvencionisanje omladinskih preduzetničkih ideja i jačanje veza između poljoprivrede i ostalih sektora ruralne ekonomije“, rekao je Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica.

Projekat „Iskoristi šansu“ finansiran je od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a njegova ukupna vrednost je milion i po dinara.

Pročitajte još