Dopuna dnevnog reda XVII sednice Skupštine grada

Sremska Mitrovica – XVII Sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 1. septembra sa početkom u 10 časova u Gradskoj kući, a pored najavljenih tačaka na dnevnom redu naći će se:

1. PREDLOG ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
2. PREDLOG IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
3. PREDLOG PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017.GODINU JKP „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA,
4. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP „SREM GAS“ SREMSKA MITROVICA ZA 2017.GODINU,
5. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP „KOMUNALIJE“ ZA 2017.GODINU,
6. PREDLOG IZMENE PROGRAMA ODRŽAVANJA PARKOVA, ZELENIH I REKREACIONIH POVRŠINA SA PLANOM SANACIJE ZAŠTIĆENOG
DRVOREDA PLATANA I PLANOM UKLANJANJA ŠTETNE VEGETACIJE NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2017.GODINU,
7. ANEKS KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA JP „SREM GAS“ SREMSKA MITROVICA,
8. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE OBJEKTA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA NA ADRESI NJEGOŠEVA 38 U SREMSKOJ MITROVICI,
9. PREDLOG ZAKLJUČKA O OTPISU I KONVERZIJI POTRAŽIVANJA GRADA SREMSKA MITROVICA NA IME USTUPLJENIH JAVNIH PRIHODA PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE – GRAĐEVINSKOM PREDUZEĆU „MOSTOGRADNJA AD“ BEOGRAD

You May Also Like