Bolnica traži radnike

Sremska Mitrovica – Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za:

1. Doktor u odeljenju – Odeljenje za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja – Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završen Medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz urgentne medicine ili opšte medicine ili završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit (VII-2 ili VII-1 stepen stručne spreme).

2. Instrumentar – Odeljenje operacione jedinice sa sterilizacijom, Sektor za hirurške grane medicine, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smera – medicinska sestra/tehničar ili akušerski smer (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

3. Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi – Odeljenje reanimacije i intezivne nege, Služba anesteziologije sa reanimatologijom, Sektor zajedničkih medicinskih poslova, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom.
– izvršilaca 2.

Uslovi: Završena srednja Medicinska škola smera – medicinska sestra/tehničar (IV stepen stručne spreme) sa položenim stručnim ispitom.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova za radno mesto za koje podnose prijavu na oglas kandidati su dužni da dostave:

– Potpisanu prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
– Fotokopija diplome o završenoj školi koja se traži oglasom
– Fotokopija položenog specijalističkog ispita,
– Fotokopija položenog stručnog ispita,
– Fotokopija važeće lične karte,
– Dokaz o promeni prezimena u skladu sa priloženom dokumentacijom
– Uverenje o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci)

Konkurs je otvoren od 29. decembra 2017. do 05. januara 2018. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se poštom ili direktno na delovodni protokol Opšte bolnice Sremska Mitrovica, Stari šor 65, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas.

Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto.
Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Više informacija o konkursu možete dobiti na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica

Pročitajte još