Za zaposlene iz budžeta grada do sada više od 389,8 miliona

Sremska Mitrovica – Prema podacima koje je kao odgovor na odborničko pitanje na prethodno održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica izneo načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj Duško Šarošković do sada je za plate zaposlenih čije se zarade finansiraju iz budžeta Grada Sremska Mitrovica isplaćno više od 389,8 miliona dinara.

Ukupna masa koja je utrošena za zarade zaključno sa 22. novembrom iznosi 389.863.775,42 dinara. Od toga za organe grada isplaćeno je 158.587.676,82 dinara, za zaposlene u ustanovama kulture 80.384.515,84, za PU „Pčelica“ 97.092.383,00 dinara, za zaposlene u sportskim ustanovama 8,825,958,99 dinara. Što se tiče zaposlenih u Turističkoj organizaciji grada njima je do sada isplaćeno 3.831.030,00 dinara, zaposlenima u mesnim zajednicama 4.428.508,88 i za JP „Direkcija za izgradnju grada“ 36.713.701,89 dinara.
Za ugovore po osnovu PP poslova zaključeno sa 22. novembrom isplaćeno je 5.956.810,90 dinara.

Ukupna masa planirana za plate zaposlenih iznosi 447.503.392,00 dinara.

Pročitajte još