Školski kalendar za 2016/2017 godinu

Vojvodina/Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, u skladu sa zakonom, doneo je pravilnike o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa sedištima na teritoriji AP Vojvodine, za školsku 2016/2017. godinu.

Svake godine, prilikom izrade pravilnika o školskim kalendarima, poštuju se specifičnosti Autonomne pokrajine Vojvodine u pogledu velikog broja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i verskih zajednica koje žive na ovom području. Takođe, školski kalendar za osnovne i srednje škole u AP Vojvodini neophodno je usaglasiti sa školskim kalendarom koji se primenjuje na teritoriji Republike Srbije.

U školskoj 2016/2017. godini, učenici osnovnih i srednjih škola neće imati kalendarom planirane nastavne subote. Školska godina počeće u četvrtak, 1. septembra 2016. godine i prvo polugodište trajaće do petka – 23. decembra 2016. godine.

Drugo polugodište počeće u ponedeljak, 16. januara 2017. godine, a završetak nastavne godine zavisi od nastavnog plana.

vojvodina.gov.rs

You May Also Like