Poljoprivrednicima kamatu na kredit otplaćuje grad

Sremska Mitrovica – Uprava za poljoprivredu poziva banke zainteresovane za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uz učešće lokalne samouprave, subvencionisanjem dela kamate, da Gradskoj upravi za poljoprivredu podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja do 2. juna.

Krediti su namenjeni registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja su u aktivnom statusu, sa teritorije Grada Sremska Mitrovica. Oni ne mogu biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.000.000,00 dinara. Ove godine tekstom konkursa proširena je namena kratkoročnih kredita.

„Za razliku od prethodnih godina, gde smo odobravali kredite za dve aktivnosti, a to je za nabavku u stočarstvu po svim pitanjima i za troškove setve, odnosno repromaterijala, ove godine smo proširili konkurs i ta sredstva mogu da se koriste i za obavezu plaćanja zakupa državne zemlje po pravu prečeg, tako da smo pružili priliku našim poljoprivrednim proizvođačima po pitanju državne zamlje, gde imaju mogućnost da lakše, brže i efikasnije neke svoje obaveze prema lokalnoj samoupravi i ministarstvu poljoprivrede izmire“, rekao je načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Vladimir Nastović i dodao da smatra da će time i realizacija programa Zaštita i uređenje i korišćenje državnog zemljišta biti efikasnija i poljoprivrednici neće dolaziti u situaciju da odbijaju zemlju.

Nastović je rekao i da je uveren da će ove godine biti više banaka zaniteresovanih za kreditiranje poljoprivrednika.

„Ono što je bitno da kažem, recimo prethodnih godina su dve ili tri banke bile zainteresovane, ove godine očekujemo, i vrlo je mogće da će biti više banaka koje su zainteresovane za kreditiranje poljoprivrednika, samim tim ponuda će biti veća i uslovi će biti povoljniji. Kamate padaju, banke su poprilično fleksibilne i odobravanju zaista popularne kamate, pa s toga očekujem da će tako biti i ovde“, nastavlja Nastović i zaključuje da je realno očekivati bolje uslove koje će ponuditi poljoprivrednim proizvođačima, u odnosu na proteklu godinu.

Grad Sremska Mitrovica za ovu godinu opredelio je 8 miliona dinara za krtkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, tih 8 miliona se odnosi na deo kamate koju Grad treba da plati umesto poljoprivrednika.

Pročitajte još