Od januara samo 6 matičnih područja

Sremska Mitrovica – Na nedavno održanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica usvojena je Odluku o matičnim područjima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Ovom Odlukom određuju se matična područja za koja se vode matične knjige i sedišta matičnih područja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica kojih će biti ukupno 6.

O razlozima zbog koji je ova Odluka doneta, načinu na koji će matična područja funkcionisati, odnosno o promenama koje ova Odluka donosi sa sobom za Ozon media govorio je načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove Miroslav Jokić.

„Pitanjem matičnih područja morali smo da se pozabavimo zbog instrukcije koje je donelo resorno ministarstvo, odnosno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. U toj instrukciji je navedeno da se mora pristupiti smanjenju broja matičnih područja kojih je na teritoriji Republike Srbije svaka opština i gradska sredina imala preveliki broj. Iz tog razloga mi smo se poslednjih nekoliko meseci unazad bavili analizom kako i na koji način da instrukciju ispoštujemo i došli smo do zaključka da je racionalno da postoji šest matičnih područja na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, da to nikako neće ugroziti postojeće stanje, nego da se organizacijom samo može poboljšati kvalitet usluge prema našim građanima“, rekao je Jokić.

On je objasnio da to konkretno znači da će biti formirano 6 matičnih područja i to:
1) Matično područje Veliki Radinci, sa sedištem u Velikim Radincima, za naseljena mesta : Veliki Radinci, Bešenovo, Bešenovački Prnjavor, Grgurevci, Šuljam.
2) Matično područje Kuzmin, sa sedištem u Kuzminu za naseljena mesta: Kuzmin, Bosut, Martinci, Sremska Rača.
3) Matično područje Laćarak, sa sedištem u Laćarku, za naseljena mesta: Laćarak, Divoš, Čalma, Stara Bingula;
4) Matično područje Manđelos, sa sedištem u Manđelosu, za naseljena mesta: Manđelos, Ležimir i Šišatovac.
5) Matično područje Mačvanska Mitrovica, sa sedištem u Mačvanskoj Mitrovici, za naseljena mesta: Mačvanska Mitrovica, Zasavica I i II, Noćaj, Salaš Noćajski, Radenković, Ravnje.
6) Matično područje Sremska Mitrovica, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, za naseljena mesta : Sremska Mitrovica, Jarak, Šišinci.

„Gledali smo geografski da to podelimo i uklopimo da bude pre svega u smislu funkcionalnosti onako kako treba. Takođe, bavili smo se demografijom, odnosno brojem korisnika stanovnika koji su prisutni na tim područijima, brojem matičnih knjiga koje se nalaze u tim naseljenim mestima i uopšte količinom posla koja se obavljaju u pojedinačnim naseljenim mestima“, nastavlja Jokić i podseća da od 1. marta na snagu stupa zakon po kojem kompletna overa dokumenata predlazi u nadležnost pravosuđa, odnosno notara, tako da će se obim posla matičara u seoskim sredinama smanjiti.

On objašnjava da se i pored toga broj zaposlenih matičara neće se smanjivati, jer je određen broj njih u prethodnom periodu otišao u penziju, a takođe još jedan broj će se penzionisati u narednih nekoliko godina, pa će se raditi na podmlađivanju te službe.

Načelnik Jokić očekuje da će nova organizaciona šema funkcionisati bez većih problema i napominje da će matičari odlaziti iz sedišta u druga mesta u okviru jednog matičnog područja danima koji će unapred biti dogovoreni i javljeni građanstvu.

„Procenom smo ustanovili u kojoj meri i koji broj matičara treba da bude zadužen za koje matično područje kako ne bi bilo bilo kakvih problema u smislu funkcionalnosti i ja sam gotovo siguran da građani neće u negativnom kontekstu ni primetiti da se bilo šta promenilo, odnosno mesne kancelarije će postojati i ostati otvorene u svim naseljenim mestima samo drugačiji će biti organizovan rad samih matičara, ali nikako na štetu naših građana“, za kraj rekao je Jokić.

Odluka o novim matičnim područjim, odnosno nova organizaciona šema stupa na snagu 1. januara naredne godine.

Pročitajte još