Sremska Mitrovica – Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare Sirmijum Sremska Mitrovica danas je bila domaćin radionice o unapređenju metodičkih veština realizovane u okviru Tempus projekta, čiji je naziv “Harmonizacija kurikuluma na Visokim školama za obrazovanje vaspitača u Srbiji” (TEACH).

Predavanja su držali prof. dr Milena Ivanuš Grmek i doc. dr Katarina Habe, profesori Univerziteta u Mariboru (Slovenija), a ućešće na predavanju je uzelo 25 profesora, predstavnika četiri visoke škole u Srbiji, među kojima su i profesori Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmium.

1

„Projekat „Teach“ ima za cilj ima harmonizaciju kurikuluma za obrazovanje vaspitača svih visokih škola u Srbiji koje školuju ovaj kadar. Naša škola je jedan od učesnika u tom projektu i s tim u vezi mi smo domaćini radionice koja za cilj ima unapređenje metodičkih veština“, rekla je Slađana Milenković, direktor sremskomitrovačke Visoke škole.

Milenković je objasnila da je najveća dobrobit od ovog projekta i konkretno od ovih predavanja šansa da razmene svoja iskustva sa kolegama iz Srbije, ali i da saznaju nešto o načinu rada u školama u Sloveniji, što će dovesti do unapređenja njihovog nastavnog procesa.

3

„Danas želimo profesorima preneti poruku da je učenje zabavno, da uvek moraju biti veoma kreativni i da se najbolji rezultati postižu kada se radi u grupama. Mi profesori treba svako predavanje da učinimo zanimljivim i nama samima i studentima, da svaki minut predavanja bude aktivan i na taj način studenti će bolje razumeti, prihvatiti i naučiti ono o čemu im govorimo“, kratko je rekla Katarina Habe, profesor psihologije na Univerzitetu u Mariboru.

Projekat “Harmonizacija kurikuluma na Visokim školama za obrazovanje vaspitača u Srbiji” je finansiran od strane Evropske Unije, a njime rukovodi Upravni odbor koji čine partneri na projektu.

Možda Vam se svidi i