Sremska Mitrovica – Zahvaljujući sredstvima iz budžeta Grada Sremska Mitrovica, danas je mitrovački Dom zdravlja dobio vozilo za prevoz medicinskog i farmaceutskog otpada.

Ove godine za zdravstevenu zaštitu iz budžeta Grada izdvojeno je ukupno 11 miliona i 100 hiljada dinara, a od toga 2 miliona i 400 hiljada samo za Dom zdravlja. Deo ovih sredstava iskorišćen je za nabavku vozila za prevoz otpada, dok će preostali deo biti iskorišćen za izgradnju tri garaže iza Treće zdravstvene stanice.

Vozilo za Dom zdravlja nabavljeno je putem javne nabavke, a prema rečima direktora Doma zdravlja dr Duška Madžića veoma je važno, jer je za sada samo preporuka da se medicinski i farmaceutski otpad odvozi i uništava na adekvatan, zakonom propisan način, ali će se u nekom narednom periodu promeniti i biće zakonska obaveza svih zdravstvenih ustanova.

11287398_1577255065860770_1753916265_n

“Jako je bitno na pravi način manipulisati medicinskim i farmaceutskim otpadom sve od momenta njegovog bacanja do momenta njegovog uništavanja, jer taj otpad je potencijalno infektivan i opasan po zdravlje”, rekao je dr Madžić. On je napomenuo da postoje propisi koji regulišu na koji način se vrši separacija ovog otpada, njegovo odlaganje i transport.

Ovde se radi o korišćenim zavojima, gazama, iglama i drugim medcinskim sredstvima, kao i o lekovima sa isteklim rokom trajanja. Sav taj otpad će se u narednom periodu bezbedno prikupljati i deponovati do III Zdravstvene stanice gde će ga dalje preuzimati ovlašćeno preduzeće iz Zrenjanina koje se bavi uništavanjem medicinskog i farmaceutskog otpada na adekvatan način. Na ovaj način smanjuje se rizik od infekcija, ali i brine se o očuvanju životne sredine uzimajući u obzir činjenicu da se ranije ovaj otpad odlagao na gradske deponije.

Vozilom koje nosi oznaku da prvozi opasne materije prikupljaće medicinski i farmaceutski otpad sa ukupno 29 punktova.

11275607_1577255079194102_1378951237_n

“Ovo je samo jedna od faza u postupanju sa tim medicinskim i farmaceutskim otpadom. Vozilom koje je opština obezbedila mi ćemo prikupljati otpad sa 19 punktova u selima mitrovačke opštine i 10 punktova u gradu, zatim ćemo ga odovoziti na zbirno mesto iza III Zdravstvene stanice, gde će ga dalje preuzimati preduzeće iz Zrenjanina i uništavati na adekvatan način”, objasnio je dr Madžić.

Tomislav Janković, zamenik gradonačelnika Sremska Mitrovica rekao je da je nabavka ovog vozila samo nastavak ulaganja Grada Sremska Mitrovica u zdravstvenu zaštitu i zdravstveni sistem Grada.

„Mi smo opština koja ima malo manje od 90 000 stanovnika, oko osam stotina hiljada kilometara teritorije, jedno vozilo koje je sada kupljeno bilo je neophodno kako bi se na adekvatan način medicinski i farmaceutski otpad sa 29 tačaka u gradu transportovao do čvornog mesta u gradu kako bi se dalje na zakonom propisan način uništio“, rekao je Janković.

On je dodao da će u nastavku ove kalendarske godne Grad Sremska Mitrovica i dalje raditi na unapređenju zdravstvene zaštite , ali i na poboljšanju rada svih koji rade u zdravstvu naglašavajući da će u 2016. godini biti stavljen još veći akcenat na zdravstvo i očuvanje životne sredine u Gradu Sremska Mitrovica.

You may also like