Analogni TV signal u Sremskoj Mitrovici gasi se 18. maja

Analogni televizijski signal u Sremskoj Mitrovici gasi se najkasnije do 18.05.2015. godine. Ako još niste kupili STB uređaj, ili noviji televizijski prijemnik, možda je sada vreme je da to učinite.

Početak gašenja analognog TV signala pomeren je sa kraja februara na april mesec.
Ministarstvo telekomunikacija produžilo je nove rokove, pre nekoliko dana, za početak gašenja analognog signala za emitovanje televizijskog programa.

Umesto tri, sada je predviđeno šest termina za gašenje signala po zonama, ali je konačni rok za prelazak na digitalno emitovanje predviđen sredinom juna, ostao isti.

Izmenama tog pravilnika, objavljenim u Službenom glasniku od 13. februara, analogni signal biće prvo isključen u Vršcu 30. marta.

U drugoj grupi 18. maja biće isljučen analogni signal na predajnicima predajniku čot-Venac, a analogni signal koji se emituje sa Avale biće isključen 25. maja, navodi se u pravilniku.

Digitalizacija zemaljske televizije je prelazak sa analognog na digitalno emitovanje TV signala čiji se prijem obavlja putem sobne ili krovne antene. Postojeći analogni TV signal biće isključen, a zameniće ga novi, digitalni signal. Po isključenju analognog signala nećete biti u mogućnosti da gledate TV program, ukoliko vaš televizor nema odgovarajuću opremu za prijem novog digitalnog signala. Za korisnike koji TV program gledaju preko kablovskog operatera ili koriste IPTV, pojašnjenje je napisano pri kraju teksta.

Analogni i digitalni signal se uporedo emituju od 2012. godine. Isključivanje analognog i prelazak na digitalno emitovanje TV programa sprovodiće se po regionima, a proces prelaska biće okončan najkasnije do sredine 2015. godine.

Od septembra 2014. godine preko 90% stanovništa ima mogućnost da primi digitalni signal. Vaše domaćinstvo može da pređe na praćenje digitalne televizije, ukoliko nabavi noviji model televizora koji podržava standarde DVB-T2 ili poseban adapter, tzv. set top boks, koji omogućava praćenje TV programa na svim ostalim modelima televizora. Cena STB se kreće od 3.500 do 6. 000 dinara.

Kada bude isključen analogni signal, građani Srbije će moći da prate samo digitalnu televiziju.
Kako da se pripremim?

Dovoljno je da nabavite set top box – STB, uređaj koji ima ulogu da obradi digitalni signal koji je primljen preko antene i prilagodi ga prikazivanju na TV prijemniku.

Priprema domaćinstava:

1. Vaš televizor

Uzmite u obzir svaki TV koji prima signal preko antene. Dovoljno je kupiti konvertor signala (STB) i priključiti ga na odgovarajući ulaz postojećeg TV prijemnika. Prijemna antena spaja se sa STB. STB, obeležen odgovarajućom etiketom, sigurno će moći da primi emitovani digitalni signal u našoj zemlji.

2. Vaša TV antena

Za prijem signala potrebno je da spoljašnju (krovnu), običnu prijemnu antenu, usmerite ka najbližem predajniku. U mestima koja su bliže predajniku, prijem je moguće ostvariti i sobnom antenom.

3. Novi televizor

Ukoliko želite da kupite novi televizor, obratite pažnju da on podržava DVB-T2 (standard za emitovanje digitalnog TV signala) i MPEG-4 standard (standard za kompresiju videa). Ukoliko televizor ima odgovarajuću oznaku možete biti sigurni da ćete moći da gledate digitalni TV program. U tom slučaju nema razloga da kupujete i STB.

Šta je sa gledaocima koji programe prate posredstvom kablovskih operatera?

Gledaoci koji programe prate posredstvom kablovskih operatera neće biti u obavezi da kupe Set Top Box jer će kablovski operateri i dalje emitovati analogne kanale. Međutim, ukoliko budu želeli da koriste sve prednosti digitalne televizije u odnosu na analognu, moraće da koriste Set Top Box koji se iznajmljuje od kablovskih operatera, ili CA Modul. Tada je cena pretplate 1.276 dinara, ali sa tim dobijaju još i dodatne kanale. IPTV vam omogućava da koristeći vašu postojeću telefonsku liniju do vašeg doma dolazi digitalni TV signal visokog kvaliteta, imun na atmosferske smetnje, tako da ne morate da kupujete ni nov tv prijemnik, a ni Set Top Box.

Da li je digitalna televizija isto što i televizija visoke definicije (HDTV)?

Posle prelaska sa analognog na digitalno emitovanje svi će imati digitalnu televiziju, ali ne i HDTV. HDTV (televizija visoke definicije) je novi standard za televiziju koja nudi superioran kvalitet slike. Da bi ste mogli da uživate u slici visoke rezolucije, potrebno je da kupite HD TV prijemnik, kao i HDTV digitalni prijemnik (Set Top Box).

Vlada Srbije omogućila je pojedinim kategorijama građana da besplatno dobiju set-top-boksove, a prijave se podnose u Centrima za socijalni rad i filijalama PIO fonda. Zahtevi za dodelu set-top-boks uređaja u Centru za socijalni rad podnose korisnici novčane socijalne pomoći i dodatka za tuđu negu, a u filijali PIO fonda Sremska Mitrovica pravo na prijave imaju penzioneri sa najnižim primanjima i penzioneri koji imaju pravo na tuđu negu i pomoć.

 

Pročitajte još