Pomoć Jameni

Sremska Mitrovica – Humanitarno udruženje „Prijatelji“ iz Sremske Mitrovice, sa preko trideset volontera su 20. i 21. Septembra realizovali i prvi deo aktivnosti u okviru projekta “MLADI ZA OBNOVU” JAMENA 2014.

11

 

12

 

13

Tokom volonterskog vikenda urađeno je farbanje postojećih dečijih mobilijara u školskom dvorištu, koševa, klupa, golova i žardinjera sa cvećem, sakupljanje i odnošenje smeća i čišćenje prostora oko spomenika na centru sela.

Drugi deo aktivnosti planiran je za subotu 4. Oktobar, kada će biti postavljena nova ljuljaška i klackalica u školskom dvorištu, sa ciljem da deci Jamene poboljšamo uslove za fizičke aktivnosti.

U želji da pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama a posebno prostorima pogođenim majskim poplavama, Ministarstvo omladine i sporta u okviru kampanje „MLADI SU ZAKON“ podržava i finansira realizaciju velikog broja omladinskih projekata, omladinskih kampova i volonterskih radnih akcija koje sprovode neformalne grupe mladih i omladinska udruženja u saradnji sa 25 Resurs centara po okruzima Srbije, piše u saopštenju Humanitarnog udruženja „Prijatelji“.

Pročitajte još