Od sledeće godine registar privrednika kojima je zabranjen rad

Sremska Mitrovica – Polovinom naredne godine Srbija dobija propis, kolokvijalno nazvan „zakon o diskvalifikovanim licima“, koji će jednom broju privrednika privremeno zabraniti pokretanje novih poslova zbog zloupotrebe prava iz svoje nadležnosti.

Direktor Agencije za privredne registre Zvonko Obradović je rekao da je reč o Registru diskvalifikovanih lica koji bi trebalo da podigne nivo pravne sigurnosti zemlje.

Zakon bi, prema njegovim rečima, trebalo da reši pitanje ograničenja prava određenom broju osoba kojima je sud izrekao određenu meru zabrane obavljanja delatnosti, ali i neki drugi državni organi u vezi sa izvršenjem određenog krivičnog dela ili prekršajnog postupka.
Obradović kaže da će se ovaj propis odnositi pre svega na članove organa upravljanja i zakonske zastupnike, dakle, na one koji imaju odlučujuću ulogu u kompanijama.

Vremenski okvir trajanja zabrane opredeljen je trajanjem sudske kazne ili dužinom blokade, kaže Obradović i dodaje da novo poslovanje neće moći da se pokrene za vreme dok traje kazna koju je sud izrekao, kao ni dok traje blokada poslovnog računa. On je ukazao da ovakva vrsta razmene podataka između institucija u Srbiji danas ne postoji i navodi da se uspostavlja i jedinstvena baza prekršaja.

U Radnoj grupi za izradu zakona o diskvalifikovanim licima, čiji je pun naziv zakon o privremenim ograničenjima prava lica na sticanje i vršenje određenih prava u privrednim subjektima i obavljanje privredne delatnosti nalaze se i predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, predstavnici Pravnog fakulteta.

Izor: 021

Pročitajte još