U cilju smanjenja imovinskih krivičnih dela u školama

Sremska Mitrovica – U toku školske 2012/2013. godine, u školama na području Grada Sremska Mitrovica u odnosu na prethodnu školsku godinu smanjen je broj događaja sa elementima nasilja, a povećan broj imovinskih krivičnih dela.

U cilju sprečavanja krivičnih dela i narušavanja javnog reda, policija će obavljati pojačane obilaske u zonama škola, posebno u večernjim časovima. Preporuka je da škole uvedu domare i postave video-nadzor.

U cilju podizanja bezbednosne kulture u školama i smanjenja nasilja potrebno je stalno unapređivati saradnju policije, škola i lokalne samopurave, posebno putem organizacije i realizacije preventivnih i edukativnih sadržaja i predavanja na teme vršnjačkog i porodičnog nasilja, narkomanije, maloletničke delinkvencije, trgovine ljudima (decom) i razvijanja saobraćajne kulture.

You May Also Like