Sremska Mitrovica – Država je počela isplatu blizu 1,5 milijardi dinara koje duguje firmama za reciklažu na ime zaostalih podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine, saopštilo je Udruženje reciklera Srbije.

Na osnovu dogovora sa Vladom Srbije novac se od početka ove nedelje isplaćuje kroz dugoročne hartije od vrednosti, a za dugovanja do 31. decembra 2012. godine, rekli su agenciji Beta u tom Udruženju.

Iz Udruženja podsećaju da je u isplati tih podsticajnih sredstava napravljena pauza od skoro godinu dana, iako je to bila zakonska obaveza, a ekološke takse su redovno naplaćivane.

U Srbiji danas postoji 2.200 firmi koje se bave sakupljanjem i reciklažom otpada, a 2009. godine bilo ih je 200.

Najveći problemi za reciklažnu industriju nastali su nakon ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine, ali je dodala da Udruženje pozdravlja najnoviju inicijativu resornog Ministarstva da se obnovi rad tog Fonda jer takva institucija postoji u svim zemljama Evropske unije.

Vlada Srbije je obavezala sve proizvodjače, distributere i uvoznike proizvoda koji posle upotrebe postaju poseban otpad da plaćaju ekološku taksu.

Paralelno sa tim uvedena su i podsticajna sredstva za tretman posebnih tokova otpada. Krajem 2009. godine počelo je subvencionisanje firmi koje tretiraju otpadne gume, a godinu dana kasnije električnog i elektronskog otpada, akumulatora i ulja.
Reciklaža je jedno od najvažnijih pitanja u procesu pristupanja EU i obaveza Srbije je da u potpunosti reši problem upravljanja otpadom, a time i reciklaže.
Izvor : (Beta)

You may also like