Sremska Mitrovica – Narodna skupština je 29. decembra prošle godine usvojila novi Zakon o javnim nabavkama, čija primena počinje danas.

Uprava za javne nabavke sa primenom novog zakona dobila je dodatna ovlašćenjima i mehanizme, kako bi mogla da kontroliše pre svega naručioce.

Uprava za javne nabavke moći će da pokreće prekršajne postupke,a prvostepeni prekršajni organ biće Komisija za zaštitu prava ponudjača, tako da će ona moći brzo i kompetentno da rešava u prvom stepenu. Povećane su nadležnosti i Uprave za javne nabavke koja će proveravati planove javnih nabavki i moći će da posmatra da li je došlo do odstupanja planiranog i realizovanog.

Uvedena je i obaveza da se sva tenderska dokumentacija i sve javne nabavke objavljuju na portalu uprave, kao mestu za buduće elektronske javne nabavke i mestu gde će svi nadležni organi i zainteresovani, uključujući i medije, moći da nađu podatke o svakoj javnoj nabavci.

Na portalu Uprave javnih nabavki možete pročitati zakon(ovde) o javnim nabavkama, dok
portal javnih nabavki još nije kompletno u funkciji, trenutnu pretragu možete pogledati

You may also like