Obaveštenje iz Elektrovojvodine

Sremska Mitrovica – Elektrovojvodina obaveštava kupce da počinje sagledavanje stanja uplata i dugovanja. Kupci koji ne plaćaju utrošenu električnu energiju, mogu očekivati da im na kućne adrese budu dostavljene opomene. Kašnjenjem u plaćanju gubi se pravo na sve popuste, a opomena je sredstvo kojem Elektrovojvodina nerado pribegava, jer to znači da kupac nije dobro procenio koliko sredstava može da utroši za električnu energiju koja jeste roba.

Zbog toga će Elektrovojvodina krajem februara biti prinuđena po planu aktivnosti da intenzivira nepopularnu meru naplate utrošene električne energije – obustavu isporuke, kupcima kojima se dug akumulira. Takva situacija predstavlja dodatnu komplikaciju i izdatak za kupce, jer će pre ponovnog uspostavljanja isporuke, odnosno kada plate ono što su već potrošili, sebe izložiti i dodatnim troškovima ponovnog priključenja, koji za jednotarifno brojilo iznose 1.236 dinara, a za dvotarifno 1.853 dinara.

You May Also Like