Još danas 5% popusta za redovne platiše

Sremska Mitrovica – Elektrovojvodina poziva sve kupce električne energije da danas, ukoliko to nisu uradili do sada, na svim naplatnim mestima Elektrovojvodine i svim naplatnim mestima poslovnih banaka i pošta uplate utrošenu električnu energiju u januaru.

Danas ističe rok za plaćanje utrošene električne energije, kada domaćinstva mogu iskoristiti popust od 5%, što je razlog za plaćanje utrošene električne energije na vreme. Ukoliko nema starih dugovanja, a potrošnja električne energije se kretala do 350 kilovatčasova, osim popusta od 5% današnjom uplatom ostvaruje se dodatni popust od 11, 89%. Ova dva popusta se sabiraju tako da se današnjom uplatom mogu ostvariti popusti do 17% .

Da bi kupci stekli pravo na sve ove benefite potrebno je da do danas izmire svoj račun za januar. Stoga pozivamo i sve kupce koji duguju, da učine napor i plate i stara dugovanja ili ih smanje koliko god im to kućni budžet dozvoljava, jer na taj način će i kamata koja im se zaračunava na dugovanje biti manja.

Elektrovojvodina takođe obaveštava kupce da već od sutra počinje sagledavanje stanja uplata i dugovanja. Kupci koji ne plaćaju utrošenu električnu energiju, mogu očekivati da im na kućne adrese budu dostavljene opomene. Kašnjenjem u plaćanju gubi se pravo na sve nabrojane popuste, a opomena je sredstvo kojem Elektrovojvodina nerado pribegava, jer to znači da kupac nije dobro procenio koliko sredstava može da utroši za električnu energiju koja jeste roba.

Zbog toga će Elektrovojvodina krajem februara biti prinuđena po planu aktivnosti da intenzivira nepopularnu meru naplate utrošene električne energije – obustavu isporuke, kupcima kojima se dug akumulira. Takva situacija predstavlja dodatnu komplikaciju i izdatak za kupce, jer će pre ponovnog uspostavljanja isporuke, odnosno kada plate ono što su već potrošili, sebe izložiti i dodatnim troškovima ponovnog priključenja, koji za jednotarifno brojilo iznose 1.236 dinara, a za dvotarifno 1.853 dinara.

Da bi izbegli sve te neprijatnosti, i za kupce i za Elektrovojvodinu, potrebno je račune za utrošenu električnu energiju platiti na vreme, u roku naznačenom na računu i u celosti.

Pročitajte još