Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi

Sremska Mitrovica – Povodom obeležavanja jubileja 50 godina rada Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici, održana je 3. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi“ – kvalitet, pravednost i dostupnost obrazovanja.

Ova Naučna konferencija održana je u saradnji sa Institutom za pedagoška istraživanja iz Beograda, a na konferenciji su govorili dr Slavica Maksić – Darovitost i inkluzija na predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu, dr Slobodanka Gašić Pavišić – Problemi u inkluzivnom obrazovanju darovite dece sa smetnjama u razvoju, i dr Slađana Milenković – Pripremanje vaspitača za rad u oblasti inkluzije

Teme na konferenciji bile su razne, od Unapređivanja i praćenja kvaliteta inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi, Unapređivanja i praćenja kvaliteta inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja u osnovnoj školi, Metodičkih pristupa vaspitanju i obrazovanju dece sa smetnjama u razvoju u redovnoj predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, do teme Darovitost i inkluzija na predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu.

Inkluzija u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju predstavlja ozbiljan poduhvat čiji je osnovni preduslov osvešćivanje svih aktera (vaspitača, dece, roditelja) vaspitno-obrazovnog procesa u pogledu značaja uključivanja dece sa posebnim potrebama u redovne predškolske grupe, a kasnije i u osnovnoškolska odeljenja.

 

You May Also Like