Aktivnosti policije na početku nove školske godine

Sremska Mitrovica – I ove školske godine, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici priprema niz aktivnosti čiji je cilj jačanje bezbednosti učenika u školama.

Od  subote, 01. do subote,15. septembra, svakog radnog dana od 07,00-19,30 časova, sat vremena pre početka prvog časa i po završetku poslednjeg časa, saobraćajna policija obavljaće pojačane kontrole saobraćaja u zonama osnovnih i srednjih škola, na putevima, ulicama i raskrsnicama kojima se najčešće kreću učenici prilikom dolaska u školu i povratka kući.

Posebna pažnja naročito na prilazima školama, biće posvećena đacima-prvacima.

U toku septembra, biće održana predavanja o bezbednom učešću dece u saobraćaju, u svim osnovnim školama na području Srema. Edukacijom će biti obuhvaćene sve uzrasne grupe, a posebno učenici koji prvi put polaze u školu.

U saradnji sa školskim upravama, tokom cele školske godine, na području Srema nastaviće se realizacija projekta „Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih.“

Saobraćajne patrole opremljene radarima kontrolisaće brzinu kretanja motornih vozila na delovima puteva  čije tehničke osobine omogućavaju razvijanje većih brzina.

Takođe, saobraćajna policija fotografisaće i snimaće prekršaje neustupanja prvenstva prolaza pešacima i prolazak vozila na znak crvenog svetla semafora,  na onim raskrsnicama i putevima kojima se deca najviše kreću, radi dokumentovanja i kažnjavanja izvršilaca navedenih prekršaja.

Školski policajci, saobraćajni i ostali angažovani policijski službenici u toku cele školske godine intenziviraće obilaske u zonama škola, radi pružanja pomoći, sprečavanja vršenja krivičnih dela i prekršaja i ostvarivanju bezbednosne zaštite učenika i školske imovine.

U saradnji sa nadležnim opštinskim organima, policija će utvrditi stanje saobraćajne signalizacije u zonama škola, radi pronalaženja adekvatnih tehničkih rešenja koja će doprineti bezbednijem učešću učenika u saobraćaju (postavljanje zaštitnih ograda, prepreke za usporavanje saobraćaja, semafori).

 

Pročitajte još