Elektrodistribucija daje i povlastice

Sremska Mitrovica – U Elektrodistribuciji Sremska Mitrovica kažu da su računi za utrošenu električnu energiju za sve kategorije, za mesec avgust 2011godine urađeni i dostavljeni kupcima.

Kupci električne energije koji budu poštovali rokove plaćanja koji su naznačeni na računima, ostvari će stimulativni, mesečni popust od 5% koji je uslov da se ostvare i ostali popusti (popust za racionalnu potrošnju do 350kwh od 11,89%, socijalni popust i poseban popust za socijalno ugrožene od 35%), kažu u Elektrodistribuciji.

Prema kupcima električne energije koji imaju višemesečna dugovanja, u narednom periodu, inteziviraćemo sve zakonski dozvoljene mere kako bi naplatili svoja potraživanja.

Pročitajte još