Anketiranje izbeglica, bivših izbeglica i interno raseljenih lica

Sremska Mitrovica – Do 15.septembra 2011 godine vršiće se anketiranje izbeglica, bivših izbeglica (poseduju lič. kartu Srbije) i interno raseljenih lica s ciljem prikupljanja podataka, koji će poslužiti kao osnova za planiranje budućih aktivnosti Grada za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica, pre svega u oblasti stambenog zbrinjavanja i dohodovnih aktivnosti.

Kako bi se što realnije definisale potrebe, i na vreme apliciralo kod donatora za sredstva za realizaciju Lokalnog akcionog plana, pozivaju se izbegla i interno raseljena lica da se u što kraćem roku odazovu pozivu za anketiranje.

Izbegla i raseljena lica sa boravištem, prebivalištem u selima treba da se jave u mesne kancelarije radi anketiranja.

Izbegla i raseljena lica sa boravištem, prebivalištem u naseljenom mestu Sremska Mitrovica treba de se jave gradskom povereniku za izbeglice (Gradska kuća, kancelarija br. 9) svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

You May Also Like