Program: Pomoć u kući

Centar za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica je izvođač programa javnih radova „Pomoć u kući i psihosocijalna podrška bolesnim: deci, odraslim i starim licima u seoskim sredinama Grada Sremska Mitrovica“. Cilj javnog rada jeste zapošljavanje nezaposlenih licakoja najteže dolaze do posla. Programi javnog rada trajaće narednih pet meseci, a ukupna vrednost je oko 1.7 miliona dinara. Centra će u narednih 5 meseci zaposliti 10 radnika i to 8 sa četvrtim stepenom stručne spreme, 1 lice sa trećim stepenom i 1 lice sa visokom stručnom spremom. Od tog broja 9 su žene, uglavnom samohrane majke, koje žive u selima, duži niz godina čekaju posao, a korisnici su Centra i 1 muskarac koji je korisnik usluge socijalnog stanovanja „Kuća na pola puta“. Svi oni prošli su obuku potrebnu za radove koje će raditi uz pomoć stručnih radnika Centra.

Pročitajte još