Sremska Mitrovica

Program: Pomoć u kući

Centar za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica je izvođač programa javnih radova „Pomoć u kući i psihosocijalna podrška bolesnim: deci, odraslim i starim licima u seoskim sredinama Grada Sremska Mitrovica“. Cilj javnog rada jeste zapošljavanje nezaposlenih licakoja najteže dolaze do posla. Programi javnog rada trajaće narednih pet meseci, a ukupna vrednost je oko 1.7 miliona dinara. Centra će u narednih 5 meseci zaposliti 10 radnika i to 8 sa četvrtim stepenom stručne spreme, 1 lice sa trećim stepenom i 1 lice sa visokom stručnom spremom. Od tog broja 9 su žene, uglavnom samohrane majke, koje žive u selima, duži niz godina čekaju posao, a korisnici su Centra i 1 muskarac koji je korisnik usluge socijalnog stanovanja „Kuća na pola puta“. Svi oni prošli su obuku potrebnu za radove koje će raditi uz pomoć stručnih radnika Centra.

468 ad
Free WordPress Themes