Rezultati muzičke smotre

Sremska Mitrovica – U subotu, 20. aprila, u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, održana je Smotra muzičkog stvaralaštva Grada Sremska Mitrovica, u organizaciji Ustanove za negovanje kulture „Srem“.

Za Smotru je prijavljeno 13 ansambala, u tri kategorije: Mlađi, Stariji uzrast i Izvorno stvaralaštvo, kao i jedan Hor. Takmičenje je ocenila Dajana Kostić, koreograf, koja je na Zonsku smotru, koja će se održati 12. maja, takođe u našem Gradu, iz Mlađeg i Starijeg uzrasta, uputila 4 folklorna ansambla i 3 ansambla u Izvornom stvaralaštvu. Na Zonsku smotru u Pećince, 1. juna, upućena su 2 ansambla iz Kategorije Izvorno stvaralaštvo za odrasle. Na Muzičkom festivalu dece Vojvodine, 19. maja, u Bačkoj Topili, naš Grad predstaviće i 1 Hor.

Hor: OŠ „Sveti Sava“

Mlađi uzrast:
KUD „Bosut“, Bosut Centar za kulturu „Sirmijumart“
Folklorni ansambl „Branko Radičević“

Stariji uzrast: Kulturni centar Kuzmin, Kuzmin
Centar za kulturu „Sirmijumart“ Folklorni ansambl „Branko Radičević“

Izvorno stvaralaštvo: Društvo za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“
Dečji folklorni sastav
Društvo za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“ (prikazi običaja)
Društvo za negovanje ukrajinske kulture „Kolomejka“ (izvorni pevački duet)

Program je vodila Dragana Lekić.

Pročitajte još