Održana promocija knjige „Autobiografske beleške“ akademika Dragoša Cvetkovića

Sremska Mitrovica – U četvrtak, 10. maja u Biblioteci „Gligorije Vozarović“ održana je promocija knjige „Autobiografske beleške“ matematičara svetkog glasa, akademika Dragoša Cvetkovića.

Dragoš Cvetković je rođen 6. marta 1941. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. Otac Mladen bio je najpre sveštenik, a potom pravnik, a majka Jelka (rođena Krstonošić) koja je vodila privatnu gvožđarsku radnju, na Žitnom trgu, kasnije je predavala istoriju u mitrovačkim školama. Dragoš ima dva mlađa brata, Ljubomira, doktora elektrotehničkih nauka i Srđana, internacionalnog šahovskog majstora.

Gotovo kompletna karijera Dragoša Cvetkovića- studentska, pedagoška, istraživačka i naučna, biće vezana za matematički Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Na njemu je 1964. godine diplomirao na odseku za tehničku fiziku, potom stekao i doktorat matematičkih nauka, 1971, sa tezom iz teorije grafova. Tu je prošao kroz sve predavačke faze, da bi 1986. bio izabran za redovnog profesora na katedri za matematiku.

Za dopisnog člana SANU izabran je 1985. godine, a za redovnog 1994. godine. Pošto je 2006. godine otišao u penziju, naučnu aktivnost nastavlja u matematičkom instiutu SANU.

Objavio je više od 200 naučnih radova u inostranim i domaćim časopisima i zbornicima sa naučnih konferencija i oko 70 knjiga, od kojih su mnoge doživele ponovljena izdanja. Najpoznatija mu je monografija „Spektra grafova“, prva i jedina te vrste u svetu koja je doživela tri engleska izdanja i prevod na ruski jezik.

Zanimljivo je da akademik Dragoš Cvetković nalazi vremena i za pisanje tzv. popularnih knjiga, zasnovanih na činjenicama iz matematike, odnosno teorije grafova, kao što su zanimljiva matematika- preferans i zanimljiva matematika – šah. Za svoju dušu kako kaže Cvetković, osećajući to kao intimnu obavezu i lično viđenje, avgusta 2010. godine napisao je knjigu „ Prisećanja na državu koje više nema“ , sopstveni pogled na istoriju socijalističke Jugoslavije.

O knjizi „Autobiografske beleške“ govorila je profesor Vera Kovačević Vujčić koja je bila redaktor knjige. U muzičkom delu programa nastupao je duo Corde Cantabile.

Program vodila viši bibliotekar Moravka Todić.

Pročitajte još