Jubilej: 50 godina postojanja Muzičke škole

Sremska Mitrovica – Nakon pedeset godina rada i zalaganja na polju obavljanja vaspitno-obrazovne delatnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja, nastavavnim programom je zastupljeno čak četrnaest instrumenata, kao i dva izborna odseka, narodne i džez muzike, na kojima svi oni koji vole ovaj vid umetnosti mogu da usavršavaju svoj senzibilitet.

Od antičkih vremena do danas, čitava nauka i filozofija pokušavaju da daju odgovor na samo jedno pitanje – šta je čovek? Stotine i stotine stranica napisanih knjiga i vekovi neispisane istorije i nemaju drugi smisao nego da odgonetnu ovu, najveću misteriju čovečanstva. Međutim, nijedna ljudska tvorevina nije blizu odgovoru na ovo pitanje koliko je to slučaj sa umetnošću. Jer, dok prirodne i društvene nauke pokušavaju nešto da objasne, ostajući pri tome hladne i pasivne prema stvarnosti, umetnost predstavlja živi kontakt sa svetom koji se ne pojašnjava nego rađa.
Umetnost nije rezultat hladnog promatranja realnosti, izvođenja zakonitosti prirodnih i društvenih pojava. Ona je istinski kontakt ljudske duše sa svetom, kontakt koji je blagotvoran samim tim što u njemu nema ni trunke destrukcije niti pogreške. Umetnost je kreativna snaga u čoveku koja ima moć da ljudsko društvo u potpunosti preobrazi.

Svet umetnosti u velikoj meri je sukobljen sa realnošću. Pa ipak, takvo stanje nije izraz njene, nego slabosti sveta koji odbija da prihvati mogućnost promene koju mogu sprovesti samo oni koji svetu ne pristupaju telom nego duhom. Nigde van umetnosti Homer, Betoven, ili Filip Višnjić ne bi ostvarili ono što su postigli, i nigde van sveta zasnovanog isključivo na materijalnom doživljaju, velikani poput Mocarta ne bi bili prepušteni savesti čovečanstva.

Muzika kao istinska realnost

Za razliku od slikarstva koje je, bez obzira na pravac, vezano za stvarnost koju izobražava, muzička umetnost ima snagu da se potpuno odvoji od sveta i da pred očima i ušima realnosti oživi ono za čim filozofi toliko tragaju – čisti um, u potpunosti lišen svake spone sa materijalnom svakodnevnicom. Upravo otuda, čovek je, još u najranijem periodu sopstene istorije, muzici pridavao metafizički, gotovo božanski karakter.
Vremenom, muzika je iz hramova i molitava dospevala na dvorove, gde se smatrala nezaobilaznim delom svakodnevnog života. Od tada, pa sve do danas, sa muzikom se rađalo, raslo i odlazilo u hodnike večnosti. Sve drevne predstave višnjeg sveta najavljuju dolazak svog novog stanovnika zvucima truba ili fanfara. U krajnjem, neće li upravo trube najaviti i početak kraja ljudske istorije?

Metafizička svojstva muzike, učinila su da muzičari postanu nasušna potreba svetu koji sve više tone u bezdan materijalizma. U zvuku violine, čovečanstvo naslućuje iskonsku bol sopstvene vrste, u zvuku orgulja krik metastvarnosti, u klaviru tihi vetar koji ostaje iza krika koji će utišati realnost.

Pedeset muzičkih leta

Upravo ovakva svojstva muzike učinila su nužnim postojanje škola u kojima bi muzičari, ti istinski poklisari čistog uma razvijali svoj senzibilitet. Te škole mogu se sa pravom smatrati naslednicama negdašnjih antičkih filozofskih škola u kojima je traganje za duhom i vrlinom bilo shvatano kao jedini smisao znanja. Među takvim školama je i sremskomitrovačka Muzička škola „Petar Krančević“ koja ove godine puni svojih velikih pedeset godina.
I zapravo, to nije samo „njenih“ nego naših pedeset godina, jer, ako po sili zakona ova škola pripada Gradu, po svemu što je za taj isti Grad u poslednjih pedeset leta učinila, Sremska Mitrovica pripada upravo njoj. Najveći značaj ove škole leži u činjenici da je, zahvaljujući generacijama muzičara koje je iškolovala, mogućnost preobražaja naše svakodnevnice učinila realnim. Preko stotinu koncerata koje svake godine održava, dokaz su njene organizovanosti i svesti o misiji koju ima.

– Danas, nakon pedeset godina rada i zalaganja na polju obavljanja vaspitno-obrazovne delatnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja i vaspitanja, imamo čak četrnaest zastupljenih instrumenata, kao i dva izborna odseka, narodne i džez muzike, na kojima svi oni koji vole ovaj vid umetnosti mogu da usavršavaju svoj senzibilitet, ističe direktora muzička škole Jovanka Ivanić.

I pored činjenice da srednjoškolci još uvek nemaju adekvatan prostor za nastavu, Muzička škola „Petar Krančević“ ravnomerno parira sličnim institucijama u većim centrima Republike Srbije, kako po kvalitetu, tako i po broju manifestacija kulturnog karaktera koje na svoju inicijativu a uz podršku lokalne samouprave i drugih instanci vlasti organizuje. Da je to zaista tako, svedoči i čitav niz priznanja koje je ova škola dobijala tokom svog višedecenijskog rada, kao i veliki broj nagrada koje su na raznim domaćim i međunarodnim takmičenjima osvajali njeni učenici.

-Čovek nije samo biće koje spava radi i jede. On je pre i iznad svega biće duha i po tome se razlikuje od životinja. Čovek je, kako kaže veliki Dis pao u ovaj svet „po nalogu drugog“, i otuda nastoji da osmisli svoj život. Muzika je jedino oruđe koje ga može uzdići iznad često turobne stvarnosti. Upravo ta njena mogućnost i otkriva pred nama čoveka duha, dajući u isto vreme i odgovor na pitanje šta je čovek. Svojim radom, naša škola već pedeset godina nesumnjivo dokazuje da muzika otkriva najtananije niti čovekove prirode, one koje druge nauke i delatnosti mogu samo da naslute, navodi direktorka Ivanić i dodaje da u tome i leži njen najveći značaj.

Vivci, pijanisti i gudači

Da sremskomitrovačka Muzička škola ima čime da se ponosi svedoči i jedinstveni međunarodni Festival gudača koji se održava svakog maja i na kojem učestvuje veliki broj muzičara iz čitavog sveta. Ove godine održaće se od 19. do 26. maja, festival koji od ove godine nosi naziv Stringfest.

-Pored Festivala gudača, naša škola je organizator i festivala pijanizma koji se ove godine održava od 16. do 19. marta. Mi redovno organizujemo i „Vivkoviziju“, na kojoj nastupaju naši najmlađi sugrađani, ali i gosti iz Novog Sada, Beograda, Rume, Šida, Inđije, Bijeljine itd. I ove godine, 4.aprila u PSC „Pinki“, Mitrovčani će imati priliku da, uživanjem u lepoti dečije pesme, pronađu u sebi dete i u vesele boje proleća oboje svoje živote, navodi direktorka muzičke škole Jovanka Ivanić.

Pročitajte još